Możesz sam przeprowadzić REFORMĘ!

(Prosimy o dokładne wypełnienie ankiety. Jest to potrzebne do rzetelnego
zgromadzenia danych dotyczących potrzeb gimnazjalistów).